MONITORUL OFICIAL LOCAL

AL UAT COMUNA CUDALBI

Telefon 0236.862.055 | Primăria Cudalbi, jud. Galați

| SECTIUNI PRINCIPALE

STATUTUL

UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CUDALBI

STATUTUL UAT CUDALBI

Puteți accesa statutul UAT Cudalbi dând click pe butonul de mai jos
Vezi documentul

Extras OUG 57/2019

Urmare a obligațiilor create prin apariția OUG 57/2019, UAT Cudalbi trebuie să organizeze și să publice „Monitorul Oficial Local  al Comunei Cudalbi” în format electronic.

În structura funcțională a U.A.T. Cudalbi se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive.

Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.